Facultaire Dienst Onderzoeksondersteuning

De dienst ondersteunt op uiteenlopende manieren het onderzoek aan de faculteit. Een goed kader opbouwen dat maximale kansen verleent aan onderzoekers en mogelijkheden biedt om samenwerkingen op te zetten, vormen de kern van de verschillende activiteiten van de dienst.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Opzet en beheer strategische samenwerkingsverbanden
 • Ondersteuning bij facultaire onderzoeksbranding (bv. symposia, communicaties, roadshows)
 • Facultaire implementatie van UGent centrale omkadering (bv. PhD oefeninterviews)
 • Diensten Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)
  • Universitaire mogelijkheden, facultaire wetenschappelijke activiteiten en
   internationaliseringsinitiatieven in kaart en onder de aandacht brengen van geïnteresseerde wetenschappers
  • Nieuwe institutionele reglementen rond maatschappelijke topics zoals diversiteit, ethiek en
   integriteit onder de aandacht brengen van de onderzoeker
  • Financiële ondersteuning voor onderzoekers die een buitenlandse ervaring willen opdoen
  • Financiële ondersteuning bij publicatie in een top journal

Wie?

Hilde Willekens - Diensthoofd

Thibaut D'huyvetter - Beleidsmedewerker