Vakantiecursussen

Volg een snelcursus wiskunde, chemie, of fysica in de zomervakantie en bereid je voor op je studies tot bio-ingenieur of industrieel ingenieur.

Bio-ingenieur

Wiskunde

Waar en wanneer?

 • Campus Coupure UGent
 • Maandag 5, dinsdag 6, donderdag 8 en vrijdag 9 september 2022, telkens van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur

Voor wie?

Voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen willen starten. 

Volg de vakantiecursus en tracht zo een zicht te krijgen op welke voorkennis van je verwacht zal worden tijdens het academiejaar. Dit is de ideale manier om alvast te proeven van de wiskundevakken.

Prijs & lesmateriaal

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Contact

Hilde Vernieuwe -

Onderwerpen

Gedurende 4 dagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies, kegelsneden
 • Transcendente functies: exponentiële, goniometrische en hun inverse
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Limieten: rekenregels, continuïteit, ook met oneindig
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen
 • Matrices

Chemie

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • Woensdag 14 september 2022 t.e.m. vrijdag 16 september 2022, telkens van 9u30 tot 12u en van 13u tot 16u30

Voor wie?

 • Voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen willen starten.
 • De vakantiecursus on campus is bedoeld voor studenten die wekelijks 1 uur chemie of 2 uur natuurwetenschappen hebben gehad.
 • Kom je uit een wetenschappelijke richting, maar wil je toch je chemische voorkennis bijwerken of opfrissen? Dan ben je ook welkom. Ga zeker nu al aan de slag met het online zelfstudiepakket om te evalueren of je de aangeboden onderwerpen in de vakantiecursus chemie voldoende beheerst.

Prijs & lesmateriaal

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Contact

Janis Baeten -

Onderwerpen

Gedurende 3 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Atoombouw
  • Subatomaire deeltjes
  • Fijnstructuur van de elektronenmantel
 • Chemische bindingen
  • Ionbinding
  • Covalente binding
 • Naamgeving
  • Naamgeving van enkelvoudige en samengestelde stoffen
  • Begrip ‘oxidatiegetal’
  • Naamgeving van de 4 anorganische klassen: oxiden, hydroxiden, zuren & zouten
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
  • Absolute en relatieve atoommassa
  • Molecuulmassa/formulemassa/ionmassa
  • Begrip ‘mol’   en molaire massa
 • Oplossingen en berekeningen
  • Water als oplosmiddel
  • Belangrijke grootheden m.b.t. oplossingen
 • Chemische reacties
  • De reactievergelijking
  • Kwantificeren van chemische reacties
  • Uitwisselingsreacties: reacties in oplossing
  • Balanceren van redoxreacties in zuur milieu en in basisch milieu

Industrieel ingenieur

Campus Kortrijk: bio-industriële wetenschappen

Campus Schoonmeersen: biowetenschappen

Wiskunde

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • Maandag 5, dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 september 2022 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Bachelor of Science in de biowetenschappen
 • Schakelprogramma tot Master of Science in de biowetenschappen

Volg de vakantiecursus en tracht zo een zicht te krijgen op welke voorkennis van je verwacht zal worden tijdens het academiejaar. Dit is de ideale manier om alvast te proeven van de wiskundevakken.

Prijs & lesmateriaal

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Contact

Hilde Vernieuwe - hilde.vernieuwe@ugent.be

Onderwerpen

Gedurende 4 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies
 • Transcendente functies: exponentiële en goniometrische
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen

Chemie

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent
 • Woensdag 14 september 2022 t.e.m. vrijdag 16 september 2022, telkens van 9u30 tot 12u en van 13u tot 16u30

Voor wie?

 • voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de biowetenschappen willen starten.
 • De vakantiecursus on campus is bedoeld voor studenten die wekelijks 1 uur chemie of 2 uur natuurwetenschappen hebben gehad.
 • Kom je uit een wetenschappelijke richting, maar wil je toch je chemische voorkennis bijwerken of opfrissen? Dan ben je ook welkom. Ga zeker nu al aan de slag met het online zelfstudiepakket om te evalueren of je de aangeboden onderwerpen in de vakantiecursus chemie voldoende beheerst.

Prijs & lesmateriaal

De vakantiecursus is gratis en er is online lesmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Contact

Janis Baeten -

Onderwerpen

Gedurende 3 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Atoombouw
  • Subatomaire deeltjes
  • Fijnstructuur van de elektronenmantel
 • Chemische bindingen
  • Ionbinding
  • Covalente binding
 • Naamgeving
  • Naamgeving van enkelvoudige en samengestelde stoffen
  • Begrip ‘oxidatiegetal’
  • Naamgeving van de 4 anorganische klassen: oxiden, hydroxiden, zuren & zouten
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
  • Absolute en relatieve atoommassa
  • Molecuulmassa/formulemassa/ionmassa
  • Begrip ‘mol’   en molaire massa
 • Oplossingen en berekeningen
  • Water als oplosmiddel
  • Belangrijke grootheden m.b.t. oplossingen
 • Chemische reacties
  • De reactievergelijking
  • Kwantificeren van chemische reacties
  • Uitwisselingsreacties: reacties in oplossing
  • Balanceren van redoxreacties in zuur milieu en in basisch milieu

Fysica

Waar en wanneer?

 • Campus Schoonmeersen UGent, lokaal C3.006
 • Maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 september 2022, telkens van 9 tot 17 uur

Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Schakelprogramma tot Master of Science in de biowetenschappen
 • Bachelor of Science in de biowetenschappen
  • Als je 1 uur fysica of 2 uur natuurwetenschappen per week had (d.w.z. niet-wetenschappelijke richtingen).
  • De cursus is niet bedoeld voor studenten die net een diploma behaald hebben van een richting uit het secundair onderwijs met 2 uur fysica per week, maar iedereen is welkom om zijn of haar fysicakennis op te frissen.

Prijs & lesmateriaal

 • De vakantiecursus is gratis.
 • Er is online lesmateriaal beschikbaar.
 • Neem een laptop mee

Inschrijven

Contact

Janis Baeten -

Onderwerpen

 • Eenheden en grootheden
  • SI-eenheden, -grootheden en -voorvoegsels
  • Beduidende cijfers en afronding
  • Wetenschappelijke notatie van cijfers
  • Omzetten van eenheden
  • Dimensie-analyse
 • Kinematica in 1 en 2 dimensies
  • Definities: verplaatsingsvector, gemiddelde en momentane snelheidsvector en gemiddelde en momentane versnellingsvectoren
  • Formules voor eenparig versnelde bewegingen
  • Vrijvallende voorwerpen
  • Kogelbanen
  • Eenparig cirkelvormige bewegingen: centripetale versnelling, hoeksnelheid, periode en frequentie
 • Dynamica
  • Kracht als vector
  • Toepassen van de bewegingswetten van Newton in twee dimensies met verschillende soorten krachten: zwaartekracht, normaalkracht, wrijvingskracht en veerkracht
  • Definities: arbeid, vermogen, kinetisch energie en potentiële energie
  • Arbeid-energieprincipe
  • Behoud van mechanische energie
  • Behoud van impuls voor systemen van één of twee deeltjes