Alle kleuren van de regenboog? Een gevalstudie van seksuele oriëntatie en genderidentiteit rechten in de Belgische asielprocedure

Omschrijving: Vluchtelingen worden in populaire discours vooral beschouwd als heteroseksuele, cisgender (en homofobe/transfobe) mannen. Veel mensen ontvluchten hun thuisland echter omwille van hun angst om vervolgd te worden op basis van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI). Om als vluchteling erkend te worden, moet hun seksuele oriëntatie en genderidenteit als geloofwaardig worden beschouwd, en hun vrees voor vervolging als gegrond. De uitdaging hierbij schuilt in de onderhandeling tussen SOGI vluchtelingen en staatsactoren binnen/met het wettelijke kader om tot dezelfde betekenis van SOGI rechten te komen, ondanks de verschillende culturele achtergronden en de dominante Westerse denkkaders. Verder bouwend op de kritische inzichten van queer en post-koloniale auteurs, zal dit onderzoek de narratieven van SOGI vluchtelingen en staatsactoren in de Belgische asielprocedure analyseren.
Promotor(en): Ellen Desmet, Marlies Casier
Onderzoek(st)er(s): Liselot Casteleyn
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2021 - 2025