Verschillen in het gebruik van preventieve gezondheidsdiensten door mensen met migrantenachtergrond in België

Omschrijving: Eerder onderzoek heeft verschillen in toegang tot gezondheidszorg gedocumenteerd tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen die behoren tot de autochtone gastbevolking. In het geval van preventieve gezondheidszorg zoals kankerscreening kunnen deze verschillen ertoe leiden dat kanker laat wordt ontdekt bij mensen met een migratieachtergrond, waardoor hun risico op ongunstige gezondheidsresultaten verhoogt. Dit project zal de verschillen tussen migranten in het gebruik van preventieve gezondheidszorg documenteren en de heterogeniteit in deze verschillen binnen en tussen migrantengroepen te onderzoeken (bv. generatie, verblijfsduur en land van herkomst). We bestuderen de verschillende mechanismen die deze verschillen zouden kunnen verklaren, zoals sociaaleconomische positie, buurtsamenstelling (etnische dichtheid en sociaaleconomische achterstelling), en ool andere mechanismen onderzoeken die relevant zijn voor etniciteit (bv. taal, gezondheidsvaardigheden, taboes).
Promotor(en): Sorana Toma , Sara Willems , Katrien Vanthomme
Onderzoek(st)er(s): Sarah Derveeuw
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Periode: 2022 - 2026