Ilse Ruyssen

 

Ilse Ruyssen

Vakgroep Economie
Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Website: https://www.ugent.be/eb/economics/en
Telefoon: +32 9 264 42 08
E-mail:

Onderzoeksthema's: Mensen 'onderweg' | Werk | Participatie & Integratie | Discriminatie

Volledige bibliografie

Dr. Ilse Ruyssen is als professor verbonden aan de Vakgroep Economie (Universiteit Gent) waar ze verschillende vakken in internationale economie doceert. In 2013 behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit Gent, waarna ze gedurende drie jaar postdoctoraal onderzoek verrichtte in het onderzoekscentrum IRES (Université Catholique de Louvain) en de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de drijfveren van interne en internationale migratie en de locatiekeuze van migranten, met speciale aandacht voor de rol van conflict, klimaatverandering en netwerkeffecten, evenals mogelijke implicaties van internationale migratiestromen en migratiebeleid. Sinds 2015 is Ilse coördinator van de interdisciplinaire Migration Working Group en is ze betrokken bij diverse onderzoeksprojecten rond de economische aspecten van migratie. Daarnaast is ze ook verbonden aan de United Nations University - CRIS (als Associate Project Leader) en aan IRES (als Research Fellow).

 

Recente publicaties