Katrijn Maryns

Katrijn Maryns

Vertalen, Tolken & Communicatie
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Website: http://www.vtc.ugent.be
Telefoon: +32 9 000 00 00
E-mail:

Onderzoeksthema's: Taal | Identiteit | Mensen 'onderweg' | Beleid & Recht

Volledige bibliografie

Katrijn Maryns behaalde haar doctoraat in de Taalkunde aan de Universiteit Gent en is docent bij de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, waar ze onderwijs verzorgt rond meertaligheid en tolken. Ze is lid van het MULTIPLES Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society (Universiteit Gent). Haar linguïstisch-etnografisch onderzoek bestudeert de rol van discours, meertaligheid en linguïstische ongelijkheid in institutionele contexten van globalisering, met specifieke aandacht voor asiel en migratie. Ze is auteur van 'The asylum speaker: Language in the Belgian asylum procedure' (Routledge 2006), editor (met Philipp Angermeyer, York University) van de boekenreeks 'Translation, Interpreting and Social Justice in a Globalised World' (Multilingual Matters), en heeft gepubliceerd in verschillende internationale tijdschriften (Applied Linguistics, Language in Society, Journal of Sociolinguistics, Language & Communication).

 

Recente publicaties