Piet Van Avermaet

Piet Van Avermaet

Vakgroep Taalkunde (Steunpunt Diversiteit en Leren)
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Website: http://www.taalkunde.ugent.be
Telefoon: +32 9 264 70 47
E-mail:

Onderzoeksthema's: Taal | Onderwijs & Opleiding | Participatie & Integratie | Discriminatie

Volledige bibliografie

Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de vakgroep taalkunde, Universiteit Gent. Hij doceert 'multiculturalisme studies', ‘meertaligheid in onderwijs’ en 'taalbeleid' aan diezelfde universiteit. Zijn expertise en onderzoeksinteresses omvatten onder andere: meertaligheid in onderwijs, kansarmoede en sociale ongelijkheid in onderwijs, taalbeleid en -praktijk in onderwijs, taalbeleid en -praktijk in contexten van (sociale) inclusie, taal assessment, diversiteit en inclusie, integratie en participatie, discriminatie in onderwijs, migratie.

 

Recente publicaties