Eline Himpe

Wetenschappelijk Personeel
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Eline Himpe (°1988) studeerde in 2011 af als burgerlijk ingenieur-architect aan de UGent. Haar masterproef maakte deel uit van een tweeluik ‘De totale energieconsumptie van een nulenergiewoning: impact van de gebouwschil en van de technische installaties’, dat gepromoot werd door UGent en VITO.

Sinds oktober 2011 is ze doctoraatsstudent in de onderzoeksgroep Bouwfysica en eind 2012 werd haar een doctoraatsmandaat verleend door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent. Eline doet onderzoek naar de prestatiebeoordeling van CO2-neutrale woningen, gebouwen en wijken. Dit thema omhelst onderzoekstopics zoals de energieprestatie van warmtenetten, de definiëring, het ontwerp en de beoordeling van ‘zero-energy’ concepten en de monitoring van de energiestromen in een CO2-neutrale woonwijk (ECO-Life project), hetgeen leidt tot haar doctoraatsonderwerp: ‘Beoordeling van de werkelijke energieprestatie van woningen door middel van energiemonitoring’.

Links