Prototyping Circulair

Prototyping Circulair

Algemeen

In Prototyping Circulair introduceerden we in ons onderwijsprogramma, en ook in ons ontwerpatelier, tools en methodieken om te ontwerpen voor een Circulaire Economie. Samen met bedrijven die afvalstromen aanleveren, hebben we studenten getriggerd in het maken van prototypes en het experimenteren met DIY, bio-gebaseerde en circulaire materialen. Resultaat van dit project is de creatie van ons BioFabLab en de formulering van onze leerlijn over ontwerpen voor duurzaamheid. Het project is in samenwerking met GLIMPS, Switchrs en werd gefinancierd door Vlaanderen Circulair.

Doelstellingen

Industrieel ontwerpers worden meer en meer uitgedaagd om duurzaamheid mee te integreren in hun ontwerpproces en resultaten. Eén van de meest aangewezen manieren hiervoor is het ontwerpen van producten en materialen die zo lang mogelijk in gebruik gehouden kunnen worden (bv door herstel en hergebruik), en die het vermogen hebben om natuurlijke systemen te regenereren (aan te vullen) in plaats van uit te putten. 

Ontwerpers worden maw uitgenodigd om gebruik te maken van de principes van een circulaire economie (CE). Hoewel er reeds belangrijke stappen gezet worden richting de implementatie van die circulaire economie, is het toch duidelijk dat de overgrote meerderheid van de focus die ontwerp-ingenieurs leggen zich bevindt op de technologische en technische materialen cyclus, en dat rond de opkomende biologische opties kennis en expertise vaak nog ontbreekt.

Het doel van Prototyping Circulair, een samenwerking tussen UGent, Campus Kortrijk, GLIMPS.bio en switchrs is om jonge ontwerpers meer bewust te maken van de kansen in circulaire economie, en meer bepaald in het gebruik van biologische grondstoffen.

Om dit te doen werden een aantal praktische actiepunten uit gerold:

  • Implementatie van reeds bestaande bio-gebaseerde lokale alternatieven. Deze materialen kunnen dienen als vervanging van de materialen die nu in de shop van  UGent Campus Kortrijk worden aangeboden. Studenten zullen ook materiaal stalen krijgen samen met technische informatie om deze te gebruiken in specifieke cursussen. 
  • Ontwikkelen van een BioFabLab in het atelier van UGent Campus Kortrijk. In dit lab kunnen studenten experimenteren met front end DIY en GIY (Grow It Yourself) materialen, zowel voor onderzoek als prototyping opdrachten. Dit lab heeft als unieke doelstelling om biomaterialen afgeleid van lokale afvalstromen en processen te normaliseren en als volwaardig alternatief voor te stellen voor de traditionele materialen die nu gebruikt worden in het atelier (metaal, hout, kunststoffen etc.). 
  • Aanbieden van  specifieke  lesondersteuning  voor  de  studenten.  Deze  ondersteuning  zal  aangeboden  worden  aan  het  eerste  tot  laatste  jaar  van  de  UGent  Ontwerp  Ingenieurs-opleiding, en heeft tot doel om een nieuwe generatie ontwerpers op te leiden die deze nieuwe kennis kunnen introduceren in productiebedrijven in Vlaanderen, om zo een multiplicator effect teweeg te brengen en positieve impact verder te vergroten.