Fotonica

Download onze brochure ↓

Waarom fotonica?

Je staat er misschien niet bij stil, maar fotonica is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Of het nu gaat over zonnecellen, internet, mobiele telefonie, LED-verlichting, lasers in productiesystemen of in de chirurgie of over biosensoren; maar ook in de uitbouw van 5G, datacenters en quantum computers, telkens speelt fotonica een belangrijke rol. 

Sinds 2006 biedt de Universiteit Gent samen met de VUB een Engelstalig masterprogramma aan in het domein van de fotonica: de Master of Science in Photonics Engineering waarbij ook de raakvlakken met elektronica, informatietechnologie en toegepaste natuurkunde ruim aan bod komen.  

Eva

Jobprofielen

Onze fotonica-ingenieurs komen terecht in een diverse waaier van bedrijven, zowel in binnenland als buitenland. Daar staan ze in voor de ontwikkeling van uitdagende nieuwe producten in telecom, healthcare, sensing, energie, … en groeien ze later vaak door naar leidinggevende functies. Er is ook een heel ecosysteem van fotonica-spinoffs in het Gentse, waar toponderzoek van onze universiteit gevaloriseerd wordt. Zo zijn er in de laatste 10 jaar al 11 spin-offs in het gebied van fotonica opgestart en met momenteel al nog 7 andere projecten in de aanloopfase, ziet het er naar uit dat de komende jaren dit ecosysteem nog verder wordt uitgebouwd. 

industrie+ugent

Veel van onze alumni (40%) stromen eerst door naar een doctoraat, alvorens op de arbeidsmarkt terecht te komen. Op die manier doe je enorm veel ervaring op, waar je de rest van je loopbaan gebruik van kan maken. Bij een doctoraat wordt toponderzoek verricht in een vaak zeer internationaal team, wat bijzonder verrijkend is voor je persoonlijke ontwikkeling en de opbouw van je professioneel netwerk. 

Als een voorbeeld van de infrastructuur en het onderzoek waar je mee in contact kan komen tijdens je opleiding en/of je doctoraat, geeft onderstaand filmpje wat meer uitleg over silicon photonics, i.e. het gebruik van silicium nanotechnologie om fotonische chips te maken voor diverse toepassingen.

Instroom en structuur van de opleiding

Studenten met een Bachelor of Science in de Toegepaste Natuurkunde of een Bachelor of Science in de Elektrotechniek hebben rechtstreekse toegang tot deze master.

Studenten met een diploma Master of Science in de Industriële Wetenschappen kunnen instromen via een aangepast Brugprogramma (eveneens 120 ECTS waarbij enkele bachelorvakken uit de richting Burgerlijk Ingenieur zijn in opgenomen).

 schema

Typisch voor onze opleiding is ook een heel grote vrijheid aan keuzevakken (Materials & Physics, ICT & Electronics, Life Sciences, ...), en een uitgebreid netwerk aan internationale contacten voor b.v. buitenlandse stages en afstudeerwerken.

Een speciale feature van de opleiding is dat alle plichtvakken van het eerste jaar (en de meeste keuzevakken) volledig online, dan wel on-campus of in een blended mode naar eigen keuze gevolgd kunnen worden, waarbij een student er voor kan opteren om de ene week een vak online te volgen en de week er op gewoon on-campus.

Daarnaast worden er ook van elke les opnames voorzien waardoor studenten de les nadien nog eens kunnen bekijken of er voor kiezen om enkele lessen asychroon te volgen. 

Meer info over de vakken van onze opleiding is te vinden hier: https://studiegids.ugent.be/2020/NL/FACULTY/E/MABA/EMEUPH/EMEUPH.html

Waarom zou je voor fotonica kiezen?

     testimonial  

Een goed voorbeeld van de multidisciplinariteit van de opleiding fotonica, is het VOP project van dit jaar omtrent het opzetten van een netwerk van CO2 sensoren:

Meer info & contact

Contacteer gerust de voorzitter van de opleidingscommissie, prof. (via MS Teams of via email op )

  Download onze brochure ↓ Download de presentatie ↓

Virtual Tour

De presentatie die gegeven werd op vrijdag 8 mei kan u HIER downloaden en hieronder kan u de opname van de Virtual Tour terugvinden: