Nieuwe en belangrijke onderzoeksresultaten met het oog op betere preventie van hart- en vaatziekten

(05-07-2021) Daimé Campos Arias onderzoekt in haar doctoraat de impact van veroudering op de bloedstroom van aanvoerende slagaders en komt tot nieuwe en belangrijke onderzoeksresultaten hierover.

Veroudering gaat gepaard met nadelige veranderingen van de bloedstroom, die de ontwikkeling van verschillende hart- en vaatziekten beïnvloeden.

Veel van deze veranderingen en hun associatie met het risico op hart- en vaatziekten kunnen worden verklaard door de impact van veroudering op de voortplanting van polsdrukgolven in de aanvoerende slagaders.

Het is daarom van primair belang om de effecten van veroudering op de bloedcirculatie (hermodynamica) en de functie van de aanvoerende slagaders (arteriële functie) te bestuderen, wat ook van belang is bij cardiovasculaire preventie.

Dit proefschrift verdiept het inzicht in de eigenschappen van de aanvoerende slagaders (arteriële hermodynamica) en de voortplanting van polsdrukgolven, alsook de invloed die veroudering hierop heeft.

Deze resultaten zijn nieuw, belangrijk (verschillen naargelang je man of vrouw bent) en sommige zijn onverwacht (bv. bevolkingsstudies met verschillen in opzet leiden tot verschillende uitkomsten).

“Mijn onderzoek benadrukt de behoefte aan goed opgezette langetermijn studies die rekening houden met geslacht en verschillen in blootstelling aan omgevingsfactoren, sociaaleconomische factoren en levensstijl in verschillende populaties en generaties”, besluit Daimé.

-

Titel doctoraat: Impact van veroudering op de arteriële fysiologie en hemodynamica: inzichten uit 1D-modellen en in-vivodata

-

Lees het volledige doctoraat

-

Contact: Daimé Campos Arias - Onderzoeksgroep bioMMeda

Daimé Campos Arias

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke