Waarom openen we onze ramen (en laten we onze energie ontsnappen)?

(27-10-2021) In haar doctoraat onderzocht Silke Verbruggen de gewoontes van bewoners in residentiële gebouwen. Met deze gegevens kan een gebruikersgedragsmodel ontwikkeld worden dat in de toekomst mogelijks heel wat energie zal besparen.

De laatste jaren groeide het besef van de impact van de klimaatverandering op deze planeet en daarbij de nood om energie te besparen. Het energiegebruik in residentiële gebouwen is afhankelijk van verschillende aspecten zoals de gebouwschil, de geïnstalleerde systemen, het klimaat, maar ook het gebruikersgedrag.

“De bewoner van een gebouw kan op verschillende manieren het energiegebruik beïnvloeden: variërend van eenvoudig weg aanwezig zijn tot meer dynamische acties zoals het openen van ramen. “, vertelt Silke.

Uit literatuur blijkt dat deze invloed op het energiegebruik en binnenklimaat niet te verwaarlozen is. Om het gebruikersgedrag en het bijhorende energiegebruik beter te voorspellen zijn er gebruikersgedragsmodellen ontwikkeld doorheen de jaren.

De huidige modelleeraanpak focust voornamelijk op de veronderstelling dat gebruikersgedrag is gebaseerd op een zekere intentie om dat gedrag uit te voeren, daarom linken veel modellen gebruikersgedrag aan weer- en tijdsvariabelen.

“Gedragsstudies uit de sociologie en psychologie geven echter aan dat niet alle gedragingen beredeneerd zijn, maar dat gedragingen ook gewoontes kunnen zijn die uitgevoerd worden zonder er bij na te denken.”, legt Silke uit.

“Het doel van mijn doctoraatstudie was daarom kennis verzamelen over gewoontes in residentiele gebouwen zodat deze bevindingen dan gebruikt kunnen worden om een gebruikersgedragsmodel te ontwikkelen dat gebaseerd is op gewoontes. Een model waarmee in de toekomst mogelijks heel wat energie bespaard kan worden.”, besluit Silke.

                                                          

Lees het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Raamopeningsgewoontes als voorbeeld van gewoontegedrag in residentiële gebouwen

-

Contact: Silke Verbruggen, Arnold Janssens (promotor), Jelle Laverge (promotor)

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke