Aanvragen van lokalen en parkeergelegenheid op de campus Schoonmeersen

Aanvragen van lokalen en parkeergelegenheid op de campus Schoonmeersen

  • Voor de reservatie van een lokaal voor een lesgebonden activiteit: u dient een aanvraag in via een e-mail aan
  • Voor de reservatie van een leslokaal voor een niet-lesgebonden activiteit: u dient een aanvraag in via een e-mail aan lokalen.schoonmeersen@ugent.be met een ingevuld aanvraagformulier
  • Voor de reservatie (en het bekijken van de beschikbaarheid) van een vergaderlokaal/bezoekersplaats in gebouw B en C: u dient een aanvraag in via FMIS
    (aanvragen van een login hiervoor kan bij Peter Boey, hoofdmedewerker Facultaire Software HoGent)
  • Voor de reservatie van een parkeerplaats voor een externe (spreker, een bezoeker, een externe firma, e.d.) in gebouw P: u dient een aanvraag in via een e-mail aan parkeren@hogent.be

 

  • Om op de hoogte gehouden te worden van praktische afspraken en mededelingen op/over de campus Schoonmeersen: stuur een bericht aan ; uw e-mailadres wordt dan toegevoegd aan één van de maillijsten.