Adviesraad

Omschrijving

De adviesraad bestaat uit personaliteiten die in de economische wereld vooraanstaande posities vervullen.

De meesten ervan zijn oud-studenten van de faculteit. Hij functioneert autonoom en adviseert de faculteit over strategische kwesties en vormt een belangrijk kanaal van wisselwerking tussen de faculteit en haar sociaal-economische omgeving.

Aldus levert hij een belangrijke bijdrage tot de uitstraling van de FEB.