Commissie Alumni


Deze commissie bespreekt onderwerpen en activiteiten voor alumni met de verschillende actoren.

Samenstelling van de commissie:

- Voorzitter: em. prof. dr. Marc De Clercq
- Ondervoorzitter: prof. dr. Patrick Van Kenhove (decaan)
- prof. dr. Elsy Verhofstadt (HW), prof. dr. Katrien Verleye (MBE), prof. dr. Carine Smolders (BPM), prof. dr. Frederik Gailly (HIR), prof. dr. Johan Christiaens (TEW), prof. dr. Isabelle Verleyen (MFI) als vertegenwoordigers van de opleidingscommissies
- Ben Desmet en Sonia Pypaert als vertegenwoordigers van FEB Alumni
- Tine De Decker als vertegenwoordiger van het OAP
- Laurent Duthois als vertegenwoordiging van de studenten
- de Alumni-medewerkers van de faculteit: Nina Hovaert en Katrien De Kegel