Keuzevakken Business Engineering - Finance - 2022-2023

In de master Business Engineering: Finance hebben studenten in het 1ste masterjaar op 2 vlakken een keuze-ruimte:

  • er moeten 14 studiepunten 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze' gekozen worden
  • er moeten 6 studiepunten vrije keuze ingevuld worden

Studenten die omwille van hun interesses meer dan 14 studiepunten 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze' opnemen, mogen hun vrij keuze van 6 studiepunten verminderen 'a rato' van het aantal studiepunten dat ze teveel volgen bij de 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze'. Het omgekeerde kan niet: minder dan 14 studiepunten aan 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze' opnemen en dit dan compenseren door meer studiepunten vrije keuze wordt niet toegestaan.

 

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven in de Studiekiezer-pagina van de afstudeerrichting Finance. Een samenvatting van de keuzemogelijkheden staat hieronder weergegeven:

 Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze (14 studiepunten)

naam vak stp semester
Financiële modellering (Financial Modelling) 6 2
Gevorderde beleggingsleer (Advanced Investment Analysis) 4 2
Economische analyse van financiële markten (Economics of Financial Markets) 6 1
Topics in gevorderde bedrijfsfinanciering (Topics in Advanced Corporate Finance) 4 2
Onderzoeksproject in bedrijfsfinanciering (Corporate Finance Research Project) 4 2
Voortgezet portefeuillebeheer (Advanced Asset Allocation) 4 2

 

Vrije keuze (6 studiepunten)

  • Studenten kunnen hun 6 studiepunten keuzevakken invullen uit 1 of 2 modules hieronder. Een vak dat al wordt gevolgd in kader van de 14 studiepunten 'afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze' kan niet nog eens gevolgd worden als 'vrije keuze'.
  • Het vak Beheerscontrole in onderstaande lijst wordt modulair georganiseerd (dit is een plichtvak uit de 'modulaire' master Business Economics). Dit vak is in de lijst hieronder aan geduid met '(M)'. Voor modulaire vakken gelden er op vlak van curriculumwijzigingen andere deadlines dan de reguliere deadlines:

      - voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 1ste semester geldt dat er na 2 oktober 2022 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan

      - voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 2de semester geldt dat er na 19 februari 2023 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan.

  • Het opnemen van het keuzevak Stage is ook aan deadlines gebonden, die verschillen naargelang de periode waarin de student de stage wil afleggen. Meer informatie omtrent het keuzevak Stage vind je hier.
Module: Keuze algemene opleidingsonderdelen (Elective General Courses)
naam vak stp semester
Financiële modellering (Financial Modelling) 6 2
Gevorderde beleggingsleer (Advanced Investment Analysis) 4 2
Economische analyse van financiële markten (Economics of Financial Markets) 6 1
Topics in gevorderde bedrijfsfinanciering (Topics in Advanced Corporate Finance) 4 2
Onderzoeksproject in bedrijfsfinanciering (Corporate Finance Research Project) 4 2
Voortgezet portefeuillebeheer (Advanced Asset Allocation) 4 2
Stage (Internship) 6 J
Big data (Big Data) 6 1
Projectmanagement (Project Management) 6 1
Financiële econometrie (Financial Econometrics) 4 1
Datawetenschap voor financiën en verzekeringen (Data Science for Finance and Insurance) 4 1
Beheerscontrole (Management Control) (M) 6 2
Fiscaliteit (Taxation) 5 2
Monetaire economie (Monetary Economics) 5 1
Ecologische economie (Ecological Economics) 6 2
Netwerken in sociaal-economische systemen (Networks in Socio-economic Systems) 6 2
Coaching en diversiteit (Coaching and Diversity) 3 J
Bewegen en sport: nu en later (Movement and Sports: Now and Later) 3 2
Duurzaamheidsdenken (Sustainability Thinking) 5 J

 

Module: Keuzeopleidingsonderdelen onderwijs (Elective Courses Academic Teacher Education)
naam vak stp semester
Krachtige leeromgevingen (Powerful Learning Environments) 6 1
Klasmanagement en reflectie (Classroom Management and Reflection) 4 2
De leraar binnen school en maatschappij (The Teacher within School and Society)               4 1
Psychologie van de adolescentie (Psychology of Adolescence) 4 1

Gerelateerde inhoud