Lessenroosters

Algemeen lessenrooster

Een algemeen lessenrooster kan je steeds raadplegen via de studiekiezer: www.ugent.be/studiekiezer

Filter op faculteit Economie en Bedrijfskunde en selecteer vervolgens je opleiding. Bij jouw opleidingspagina in het tabblad programma, klik je rechts bovenaan  op 'lesrooster 1ste semester' of 'lesrooster 2de semester'.

Op dit algemene lessenrooster staan alle vakken van jouw opleiding vermeld (dus mogelijks ook vakken die je niet opneemt in jouw curriculum).

Om het lesmoment van één bepaald vak op te zoeken, kan je best in de pdf met de zoekfunctie (Control+F) het betreffende vak opzoeken.

Het algemene lessenrooster lees je als volgt:

  • in de kolom "weken" zie je in welke lesweken er lesactiviteiten doorgaan
  • in de kolommen "maandag t.e.m. zaterdag" zie je op welke momenten van de week de lesactiviteiten doorgaan
  • in de kolom "groep" zie je voor welke groepen die lesactiviteiten doorgaan
  • in de kolom "werkvorm" zie je het type werkvorm
  • in de kolom "opmerkingen" zie je of het een online activiteit betreft
  • in de kolom "lokaal" zie je de leslocatie (in geval het een on-campus activiteit betreft)

Persoonlijke lessenrooster

Jouw persoonlijke lessenrooster dien je via Centauro te configureren, aan de hand van de opleidingsonderdelen die je opneemt in jouw curriculum en de daarbij horende groepsindeling. 

Vanaf ten vroegste midden september kan je jouw persoonlijke lessenrooster configureren voor het tweede semester, gezien je vanaf dan pas zal kunnen inschrijven voor groepen (indien relevant).

Je geeft dan voor elk vak je groepsnummer in (leeg laten indien geen groepsindeling voor een bepaald vak) en daarna kan je in ‘mijn kalender’  je persoonlijk lessenrooster bekijken, afdrukken en exporteren naar je elektronische kalender (via iCal).

Let op: vooraleer je jouw persoonlijke lessenrooster kan configureren, dien je eerst alle info grondig door te nemen m.b.t. de groepsindeling!

Hoe je jouw persoonlijke lessenrooster kan configureren kan je hier nalezen: configuratie lessenrooster in Centauro

Bekijk eveneens onderstaand instructiefilmpje over hoe je in Centauro jouw lessenrooster kan configureren: