PhD defense David Vos

(12-09-2022)


'David Vos van de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management heeft zijn proefschrift getiteld "Why do they do it? Explaining local governments' choices of service delivery modes" succesvol verdedigd. Dit gebeurde onder toezicht van Prof. Dr. Joris Voets. Het proefschrift onderzoekt de drijfveren van dienstverleningskeuzes van lokale besturen in de woonzorg en het afvalbeleid. Het doctoraatsonderzoek heeft geleid tot een reeks publicaties in wetenschappelijke tijdschriften waaronder Lex Localis - Journal of Local Self-Government, Local Government Studies en Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement.'

PhD defense David Vos