UGent daagt excellerende studenten uit om te participeren in onderwijsinnovatie

(15-09-2021)

Honours Programme Education 2021-2023 (vergrote weergave)

Sommige UGent-studenten hebben nood aan extra uitdaging. De UGent differentieert zich door deze studenten een interessante uitdaging aan te bieden naast hun reguliere curriculum via verschillende trajecten van Honoursprogramma’s.

In mei 2021 werd een nieuwe lichting van dertien gemotiveerde tweede-bachelorstudenten uit de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, en Wetenschappen geselecteerd voor het Interfacultair Honours Programme Education (2021-2023).

Binnen het Honours Programme Education optimaliseren en innoveren studenten samen met hun professoren een practicum uit de bachelor opleiding. Studenten staan in een latere fase ook in voor de begeleiding van deze practica. Vanuit hun eigen ervaring weten zij dan immers goed wat de verbeterpunten zijn en hoe zij hun medestudenten beter kunnen ondersteunen.

Deze derde editie startte met een Summer Course in Het Pand. Onderwijsexperts van de Educatieve Master in de Gezondheidswetenschappen, onder wie professor Leen Haerens, doceerden er over de basisprincipes van het begeleiden van practica. De studenten leerden er hoe je een goede voorbereidingsopdracht maakt, hoe je de voorkennis activeert, hoe je leervragen stelt, hoe de relevantie van practica kan verhoogd worden, hoe je motiverende feedback geeft, hoe je differentieert en hoe je evalueert.

Daarnaast boden vijf promotoren uit de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Wetenschappen de geselecteerde studenten een inhoudelijk verdiepend programma aan.

Op basis van deze input werken de studenten samen met hun professoren een innovatieproject uit. Zo spelen ze een actieve rol bij de optimalisatie en innovatie van bestaande practica. Hun enthousiasme is elk jaar opnieuw een grote opsteker voor de promotoren en bevestigt nogmaals het belang van studentenparticipatie in onderwijs aan de UGent, die weer reikhalzend kan uitkijken naar de resultaten van deze fantastische projecten!