Integratie van in vitro hartmodellen met genetisch gemodificeerde muismodellen

Cellen communiceren met elkaar en met de ECM. Het interne cytoskelet van de cel is fysiek verbonden met andere cellen en de ECM via eiwit-eiwitinteracties. De onderzoeksgroep 'Medische Celbiologie' bestudeert dergelijke interactie-eiwitten (bijvoorbeeld alfa-catenines, beta-actine, cadherins).

Verder onderzoeken we de functionaliteit, morfologie, histologie en ultrastructurele kenmerken van interactie-eiwitloze muizenharten, en we gebruiken ook cardiomyocyten die zijn afgeleid van interactie-eiwitloze stamcellen.

Het doel van ons werk is niet alleen om 3D in vitro culturen te ontwikkelen, maar ook om 3D-reconstructies te maken van de intercalaire schijven in de intercellulaire juncties verkregen uit muismodellen. We toonden met volumescanning-elektronenmicroscopie de nauwe relatie tussen gap juncties en desmosomen en hun ruimtelijke verdeling op een 3D-manier aan.

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Jolanda van Hengel, onderzoeker

jolanda.vanhengel@ugent.be