Zelftest Wetenschappen

Om na te gaan hoe het met je wetenschappelijke voorkennis gesteld is, kun je de onderstaande zelftest fysica en zelftest chemie afleggen. Het doel van deze testen is een beeld te schetsen van wat verondersteld wordt als reeds verworven kennis fysica en chemie uit het secundair onderwijs. De juiste begincompetenties zijn immers belangrijk om je studies vlot te kunnen aanvatten.

Veel succes!

Zelftest fysica

Zelftest chemie

Evaluatie zelftest wetenschappen

Haalde je een onvoldoende voor één of meerdere onderdelen dan raden we je de volgende mogelijkheden aan:

  • Neem deze onderdelen zelf nog eens door met behulp van je handboek(en) uit het secundair onderwijs.
    De te kennen leerinhouden van chemie en fysica vind je terug in de onderstaande links:
  • Maak een afspraak met één van de studiebegeleiders. Zij kunnen je hulp bieden met het aanvullen en/of opfrissen van jouw kennis.

Stel niet uit, want hoe langer je wacht hoe groter de kloof wordt met de kennis die je dit jaar moet verwerven.

We wensen je alvast veel succes toe met je nieuwe opleiding!