Vrijstellingen

Wat is een vrijstelling? Enkele belangrijke concepten

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen. Als een vrijstelling wordt toegekend, hoef je voor dat opleidingsonderdeel dus niet meer naar de les te gaan, taken te maken of examen af te leggen.  

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

Vrijstellingen zijn tijdsgebonden. De reden hiervoor is dat vakken elk jaar kunnen wijzigen (studiepunten kunnen aangepast worden, lesgevers en cursusmateriaal kunnen vervangen worden, vakken kunnen verdwijnen,...). Het is daarom mogelijk dat een student in een bepaald jaar een vrijstelling krijgt toegekend, terwijl een andere student deze in een ander jaar niet toegekend krijgt.

Meer concrete regelgeving over vrijstellingen kan je terugvinden in het Onderwijs- en examenreglement onder artikel 29.

Wat zijn de gevolgen van vrijstellingen?

Leerkrediet

Je zet geen leerkrediet in voor een opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling ontvangt.

Studiegeld

Je betaalt geen studiegeld voor een opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling ontvangt.

Studietraject

Je kan in aanmerking komen voor een geïndividualiseerd traject (GIT) wanneer je één of meerdere vrijstellingen ontvangt.

Studievoortgangsbewaking

Om na te gaan of je voldoende studievoortgang maakt, wordt elk jaar je studierendement berekent. Vrijstellingen tellen niet mee in deze berekening.

Deliberatie

Vrijstellingen hebben een invloed op de deliberatiemogelijkheden voor eventuele tekorten. Dit wordt ook toegelicht in deze kennisclip aan de hand van een voorbeeld.  

Graad van verdienste

Vakken waarvoor je vrijgesteld bent, worden niet mee opgenomen in de berekening van de graad van verdienste.

Wanneer kan ik vrijstellingen aanvragen? Enkele belangrijke deadlines

Academiejaar 2022-2023

 • Je kan vrijstellingen aanvragen voor vakken van het eerste semester vanaf 1 juli 2022 tot en met 14 november 2022.
 • Je kan vrijstellingen aanvragen voor vakken van het tweede semester en jaarvakken vanaf 1 juli 2022 tot en met 28 februari 2023.
TIP Hoe sneller je een aanvraag indient, hoe vroeger je weet hoe jouw studietraject er uitziet.

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen?

Wat is de behandeltermijn?

 • Een vrijstellingsdossier moet inhoudelijk onderzocht worden en dit vraagt de nodige tijd.
 • Je zal moeten rekenen op een gemiddelde wachttijd van vier weken, zeker voor grote dossiers.
 • Tijdens de zomermaanden kan een antwoord langer op zich laten wachten door de verlofperiode van medewerkers en de sluiting van de universiteit tijdens de Gentse Feesten.
 • Ook bij de start van het academiejaar kan deze wachttijd door de grote hoeveelheid dossiers verder oplopen tot zes weken.
 • Je ontvangt een e-mail met de beslissing, wanneer jouw vrijstellingsdossier is afgerond.
TIP Indien de lessen reeds begonnen zijn en je nog geen beslissing hebt ontvangen, dan adviseren we om de lessen te blijven volgen zodat je geen lessen hebt gemist in geval van een negatieve uitspraak.

Hoe leg ik mijn curriculum vast als ik vrijstellingen heb aangevraagd/ontvangen?

Elke student dient zijn curriculum tijdig vast te leggen in OASIS, ook wanneer er vrijstellingen zijn aangevraagd. Leg ten laatste op 30 september 2022 je curriculum voor ter goedkeuring.

Mijn aanvraag voor vrijstellingen is nog in behandeling

 • Voeg naast de vakken die je wenst te volgen, ook de vakken waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd toe aan jouw curriculum.
 • Kan je een vak niet toevoegen? Stuur dan een e-mail naar de facultaire studentenadministratie met het vak dat je wenst toe te voegen. De facultaire studentenadministratie zal dit vak voor jou toevoegen.
 • Leg je curriculum ten laatste op 30 september 2022 voor ter goedkeuring, ook wanneer je vrijstellingsaanvraag nog in behandeling is. Noteer in het opmerkingenveld dat je vrijstellingsaanvraag nog in behandeling is, zodat de curriculumcommissie hier rekening mee kan houden.
 • Via mail word je op de hoogte gebracht van de beslissing van de curriculumcommissie. De facultaire studentenadministratie zal de toegekende vrijstellingen registreren in jouw curriculum. Dit vraagt enige verwerkingstijd. Zijn jouw vrijstellingen nog niet geregistreerd op 15/11/2022, neem dan contact op met de facultaire studentenadministratie via fsa.ge@ugent.be.
 • Heb je een vak toegevoegd waarvoor je geen vrijstelling hebt ontvangen en neem je dit vak liever niet op dit academiejaar? Stuur dan voor 15 oktober een e-mail naar de facultaire studentenadministratie met de gewenste wijziging. Vanaf 15 oktober gebruik je deze procedure om een wijziging aan te vragen. Hou hierbij wel rekening met de deadlines!

Mijn aanvraag voor vrijstellingen is afgehandeld

 • Voeg naast de vakken die je wenst te volgen, ook de vakken waarvoor je een vrijstelling hebt ontvangen toe aan jouw curriculum.
 • Kan je een vak niet toevoegen? Stuur dan een e-mail naar de facultaire studentenadministratie met het vak dat je wenst toe te voegen. De facultaire studentenadministratie zal dit vak voor jou toevoegen.
 • Leg je curriculum ten laatste op 30 september 2022 voor ter goedkeuring.
 • De facultaire studentenadministratie zal de toegekende vrijstellingen registreren in jouw curriculum. Dit vraagt enige verwerkingstijd. Zijn jouw vrijstellingen nog niet geregistreerd op 15/11/2022 neem dan contact op met fsa.ge@ugent.be.

Wat indien ik niet akkoord met de beslissing?

Ben je het niet eens met de beslissing? In dat geval kan je in beroep gaan tegen de beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat beschreven in het Onderwijs- en examenreglement onder artikel 81.

Contact

Vrijstellingen.ge@ugent.be