Studieprogramma

Via de volgende link kom je terecht op de studiegids. In de boomstructuur vind je alle opleidingen terug. Per opleiding staat aangeduid welke opleidingsonderdelen tot het programma behoren, hoeveel studiepunten die bevatten, in welk semester ze worden gedoceerd en wie de verantwoordelijk lesgever is:

Studieprogramma