Vertalen, tolken, communicatie

Infopagina collecties vertalen, tolken, communicatie voor studenten

Toegepaste taalkunde (Vertalen, tolken, communicatie) (L22)

Nederlands

Nederlandse taalkunde (L17)

Nederlandse letterkunde L30

Duits

Duitse taalkunde L38

Duitse letterkunde L32

Engels

Engelse taalkunde L33

Engelse en Amerikaanse letterkunde L34

Frans

Franse taalkunde L14B 

Franse letterkunde L14X

Didactiek Frans L14G 

Italiaans

Italiaanse letterkunde L16 

Russisch

Slavistiek en Oost-Europakunde L90

Spaans

Spaanse letterkunde L14H 

Turks

Turkse studies L87 

Zie ook