Digital first collectiebeleid

De Facultaire Bibliotheekcommissie besliste om drie fondsen op te richten om een digital first collectiebeleid te ondersteunen.

Fonds voor e-books. 

Omdat de prijs voor een e-book vaak hoger ligt dan voor een papieren boek én omdat de bibliotheek wel korting krijgt voor de aankoop van papieren boeken en niet voor e-books, loopt het verschil tussen de twee 'vormen' van eenzelfde titel aak op. Bij bestellingen van een e-book zal 25% van de kostprijs worden bijgelegd door dit fonds. Het startbedrag van dit fonds bedraagt €20.000. 

Fonds voor databanken.

Om initiatieven van vakgroepen en/of onderzoeksgroepen te ondersteunen om zelf nieuwe databanken aan te schaffen zonder gebruik te maken van het centraal collectiekrediet, zal dit fonds de BTW op zich nemen. Voor Full-text databanken bedraagt de BTW 6%, voor bibliografische databanken bedraagt de BTW 21%. Het startbedrag van dit fonds bedraagt €20.000. Er wordt een maximum van €3.000 per vakgroep voorzien.

Fonds voor digitaliseren bronnen.

Indien men bronnen in het kader van onderwijsactiviteiten wil laten digitaliseren en via het gesloten netwerk van UGent wil aanbieden, dan kan gebruik gemaakt worden van dit fonds. Met jobstudenten worden de nodige scans en de bestanden publicatieklaar gemaakt. Er wordt hiervoor €2.000 voorzien.

Meer informatie over deze initiatieven volgt binnenkort.