Schenken aan de bibliotheek

De Faculteitsbibliotheek aanvaardt schenkingen die een meerwaarde bieden voor actueel onderzoek. Het uitgangspunt is dat het geschonken materiaal in de open kast wordt opgesteld. Aan transport, tijdelijke opslag, verwerking en definitieve opstelling zijn heel wat kosten verbonden. Het is daarom belangrijk dat bij een potentiële schenking de faculteitsbibliothecaris wordt gecontacteerd om de nodige afspraken te kunnen maken. Schenkingen die niet voor actueel onderzoek nuttig zijn maar wel een erfgoedwaarde hebben, worden door de Boekentoren opgevolgd.