Geschiedenis van de collectie

Oorspronkelijk maakte de collectie Spaanse Letterkunde deel uit van de seminariebibliotheek Romaanse Filologie (Franse Literatuur, Romaanse Literatuur, Belgische (Franse en Waalse) Literatuur, Provençaalse Literatuur, Spaanse en Italiaanse Literatuur).

In 1971 werd het seminarie opgesplitst.

In het najaar 2011 werd de collectie overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst (hoofdzakelijk minder actuele titels).

L16.jpg