Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad:

 • is samengesteld uit de voorzitters van de vakgroepen, verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, de assistenten, het administratief personeel en de studenten.
 • is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren.
 • is onder andere bevoegd voor:
  • het aanduiden van de lesgevers
  • het verlenen van studieduurverkorting
  • het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden
 • adviseert het universiteitsbestuur onder meer over:
  • het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma
  • het organiseren van voortgezette academische opleidingen
  • de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus
  • het inrichten van bepaalde toelatingsexamens
  • het vaststellen van vacatures voor academisch personeel
  • de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren

De verslagen van de raad zijn beschikbaar op documentenbeheer.

Vergaderdata

(tussen haakjes de uiterste datum voor het indienen van agendapunten en voorbereidende stukken):

 • 8 sep 2021 - 10 uur (30 aug 2021 - 1 2uur)
 • 6 okt 2021 - 10 uur (27 sep 2021 - 12 uur)
 • 10 nov 2021 - 10 uur (29 okt 2021 - 12 uur)
 • 8 dec 2021 - 10 uur (29 nov 2021 - 12 uur)
 • 26 jan 2022 - 10 uur (17 jan 2022 - 12 uur)
 • 23 feb 2022 - 10 uur (14 feb 2022 - 12 uur)
 • 30 mrt 2022 - 10 uur (21 mrt 2022 - 12 uur)
 • 11 mei 2022 - 10 uur (2 mei 2022 - 12 uur)
 • 15 jun 2022 - 10 uur (6 juni 2022 - 12 uur)
 • 7 sep 2022 - 10 uur (29 aug 2022 - 12 uur)

Elektronische vergadering, enkel voor het neerleggen van doctoraten

 • vrijdag 8 april 2022 (indiendatum documenten: 1 april 2022)
 • woensdag 6 juli 2022 (indiendatum documenten: 27 juni 2022) 
 • vrijdag 26 augustus 2022 (indiendatum documenten: 22 augustus 2022)