Studiebegeleiding voor hogerejaarsstudenten

Ook na het 1ste jaar bachelor kan je bij de studiebegeleiding terecht.

 • Had je een goede studiemethode gevonden, maar voel je nu toch dat bepaalde zaken niet lukken?
 • Slaag je er maar niet in om een planning op te stellen waarin je cursussen kan verwerken en studeren, papers kan schrijven en toch ook nog tijd overhoudt voor vrienden, sport en ontspanning?
 • Zit je vast met je bachelor- of masterproef? In die schrijftaken op academisch niveau moet je immers zelfstandig kennis en vaardigheden uitdiepen en daar kun je in vast komen te zitten.
 • Weet je dat er verschillende soorten ondersteuning zijn voor masterproefstudenten? Een overzicht.
 • Zijn er andere redenen waardoor je studie niet wil vlotten (concentratiestoornissen, faalangst, uitstelgedrag, psychosociale problemen ...)?
 • Wil je leerkrediet terugvorderen door overmacht omwille van corona of door overmacht om andere redenen (ziekte, een overlijden in de familie, …)
 • Wil je graag beroep aantekenen tegen een weigering tot inschrijving?
 • ...

Wij gaan samen met jou op zoek naar een oplossing.

Een link naar het universiteitsbrede trainingsaanbod (o.a. efficiënter studeren, faalangst, uitstelgedrag, slaapproblemen) vind je op de pagina van de Afdeling Studieadvies .

Ook de info (o.a. de week-, semester- en blokplanner, de brochures 'Efficiënter Studeren, ‘Denk Wijzer!’ en ‘Schrijf Wijzer!’) en aankondigingen op Ufora (‘Monitoraat Letteren en Wijsbegeerte – AX00004’) verdienen regelmatig je aandacht.

Je vindt ons ook op Facebook: Monitoraat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Contact

   Nele Debaene

  Nele Debaene

  Blandijnberg 2
  bureau 100.051
  +32 9 264 38 85

  Klaar Vanopstal

  Klaar Vanopstal

  Blandijnberg 2
  bureau 100.051
  +32 9 264 38 84

   

  Boek in de kalender een afspraak met Nele of Klaar. Je vindt de nodige instructies in de bevestigingsmail die je ontvangt na het boeken van je afspraak. Gelieve je afspraak ten laatste een dag op voorhand in te boeken.