Onderwijsactiviteiten UGent starten in code oranje

(15-09-2020) We lieten eerder al weten dat de UGent alles in het werk stelt om de veiligheid on campus maximaal te garanderen.

Onze onderwijsactiviteiten worden georganiseerd met inachtname van de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in de zogenaamde pandemiematrix van de Vlaamse overheid.

De voorbije dagen is gebleken dat waakzaamheid ten aanzien van het coronavirus geboden is. Onze universiteit moet en wil haar verantwoordelijkheid nemen door in de mate van het mogelijke de verdere verspreiding ervan te beperken.

Daarom zullen de onderwijsactiviteiten aan de UGent vanaf volgende week niet zoals initieel gepland volgens de modaliteiten van code geel maar wel volgens de modaliteiten van code oranje in de pandemiematrix georganiseerd worden. We zullen dit beleid gedurende minimum vier lesweken aanhouden en volgen de situatie verder nauwgezet op. 

Wat betekent code oranje concreet? 

  • In auditoria en leszalen gaan de lessen door in een bezettingsgraad 1 op 5 met mondmasker.
  • Onderwijs in kleine groepen (50 personen of minder) kan evenwel doorgaan met een bezettingsgraad 1 op 2 met mondmasker of 1 op 5 zonder mondmasker.
  • Labo-oefeningen en practica kunnen doorgaan in een bezettingsgraad 1 op 1 met mondmasker.
  • Activiteiten in Study-OOs of op werk- en studieplekken (50 personen of minder) worden zo georganiseerd dat 1.5 meter afstand gegarandeerd is, waardoor het dragen van mondmaskers niet nodig is.

Een paar dagen voor de start van het academiejaar beseffen we zeer goed dat dit geen evidente boodschap is. Maar we zijn het aan onszelf, aan elkaar en ten aanzien van de hele maatschappij verplicht om de maatregelen nu aan te scherpen. Om ze van zodra het kan opnieuw te versoepelen

Heel wat studenten ontvingen reeds hun lesrooster. De kans is zeer reëel dat dit eerstdaags zal moeten worden aangepast. Studenten houden daarom best de communicatie van hun opleiding en vakken in de gaten.

De voorbije maanden werd duidelijk dat de UGent-gemeenschap tot veel in staat is. We zullen onze veerkracht ook de komende tijd nodig hebben. 

Help elkaar zoveel als mogelijk en aarzel niet om hulp te vragen wanneer die nodig is.

Streef samen naar wat haalbaar is.