Jonge Academie kiest zes UGent’ers onder haar nieuwe leden

(11-03-2022) De Jonge Academie verwelkomt deze maand maar liefst zes nieuwe UGent’ers in haar rangen.

Het gaat om Zoë Ghyselinck (faculteit Letteren en Wijsbegeerte), Danny Haelewaters (faculteit Wetenschappen), Justine Sauvage (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen), Annelies Van Assche (faculteit Letteren en Wijsbegeerte), Nele Vandersickel (faculteit Wetenschappen) en Xavier Verhelst (faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen).

De UGent’ers werden samen met vijf collega’s uit andere Vlaamse universiteiten geselecteerd om de Jonge Academie de komende vijf jaar mee gestalte te geven. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil de Academie bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar. De nieuwe leden worden geïnaugureerd op een online publieksevent op 30 maart 2022.

Wie zijn de nieuwe UGent’ers in de Jonge Academie?

Zoë GhyselinckZoë Ghyselinck
(faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

Zoë Ghyselinck is classica en vergelijkende literatuurwetenschapper.
Ze onderzoekt de wisselwerking tussen de literaire verbeelding van communicatie met de doden en de ontwikkeling van communicatiemedia. Ze wil nagaan hoe moderne West-Europese necrodialogen bijdragen tot het bespreekbaar maken van taboe en rouw in een geseculariseerde maatschappij. Ze gebruikt hiervoor inzichten uit media- en godsdiensthistorische en gezondheidssociologische benaderingen.

Danny HaelewatersDanny Haelewaters
(faculteit Wetenschappen)

Danny Haelewaters is mycoloog en evolutiebioloog.
Hij doet onderzoek naar verwantschappen, soortenvorming en gemeenschapsecologie van onderbestudeerde schimmels, in het bijzonder parasitaire microfungi, in onderbestudeerde habitats zoals grotten en nevelwouden. Hiervoor gebruikt hij informatie van morfologie en morfometrie, DNA, ecologie en biogeografie op basis van fungaria, eigen veldwerk en materiaal verzameld door burgerwetenschappers.

Justine SauvageJustine Sauvage
(faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)

Justine Sauvage onderzoekt de omzetting van koolstofdioxide en hernieuwbare waterstof in microbiële biomassa, met aanpakken uit de chemie, microbiologie en engineering.
Ze evalueert de techno-economische haalbaarheid van deze “Carbon Capture and Utilization”-strategie en identificeert relevante toepassingen in het Europese innovatielandschap.

Annelies Van AsscheAnnelies Van Assche
(faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

Annelies Van Assche doet onderzoek naar de relaties tussen arbeid en esthetiek in de hedendaagse dans.
Als danswetenschapper benadert ze het creatieproces van dans door de lens van de cultuur- en arbeidssociologie, waarbij de ervaringen van danskunstenaars centraal staan.
Daarnaast buigt ze zich over de vragen die gepaard gaan met de archivering en geschiedschrijving van dans.

Nele VandersickelNele Vandersickel
(faculteit Wetenschappen)

Nele Vandersickel combineert simulatie-onderzoek naar hartritmestoornissen met experimentele en klinische data.
Door die kloof te overbruggen tussen fundamenteel en klinisch onderzoek, kan haar onderzoeksgroep in de biofysica nieuwe diagnostische instrumenten ontwikkelen. Die kunnen in de klinische workflow ingepast worden voor accuratere diagnoses van hartpatiënten.


Xavier VerhelstXavier Verhelst
(faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)

Xavier Verhelst is arts-specialist in de maag-, darm- en leverziekten. Zijn expertise situeert zich in de leverziekten, met in het bijzonder levercirrose, auto-immune leverziekten, levertumoren en de zorg rond levertransplantatie. Hij heeft een focus op translationeel onderzoek. Door veranderingen in de glycosylatie van eiwitten bij leverpatiënten te bestuderen, ontwikkelt hij nieuwe biomerkers en wil hij gepersonaliseerde geneeskunde in dit vakgebied mogelijk maken.