Koningspaar bezoekt archeologische site UGent tijdens staatsbezoek aan Griekenland

(02-05-2022) Van 2 tot 4 mei 2022 brengen de Koning en de Koningin een staatsbezoek aan Griekenland. Een van de hoogtepunten van de missie wordt het bezoek aan de archeologische site in Thorikos, waar de UGent belangrijk wetenschappelijk onderzoek verricht.

Op dinsdag 3 mei ontvangt prof. Roald Docter (vakgroep Archeologie) de delegatie op de Thorikos-site. De eerste opgravingen van het Thorikos Archaeological Research Project (TARP) gebeurden in 1960 o.l.v. Herman Mussche, hoogleraar Griekse archeologie aan de UGent. Het project is sindsdien uitgegroeid tot een zeer internationale en multidisciplinaire onderneming en wordt sinds 2010 geleid door prof. Roald Docter. Er zijn momenteel 64 onderzoekers en nog veel meer studenten bij betrokken, die verbonden zijn aan 30 universiteiten en onderzoekscentra (uit België, Griekenland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Cyprus, Zweden en Canada).

Thorikos

De oude stad Thorikos in het zuidoosten van Attica was een van de oudste en rijkste gemeenschappen binnen het ruimere gebied van Athene. Na de slag bij Marathon besloten de Atheners om de inkomsten uit het zilvermijndistrict van de Laurion – het gebied rond Thorikos, ongeveer even groot als Luxemburg – te gebruiken om een oorlogsvloot te bouwen. Hiermee versloegen ze de Perzen in de Slag bij Salamis in 480 v. Chr., waarna Athena de dominante macht in het Oostelijk Middellandse-Zeegebied werd.

Het Laurion-district bleef Athene gedurende de gehele vijfde en vooral de vierde eeuw v. Chr. zilver en lood leveren. In dit laatste stadium werd heel Laurion omgevormd tot een gigantisch industrieel mijncomplex onder rechtstreeks toezicht van Athene. Een enorme toevloed mijnslaven zorgde voor de exploitatie van de mijnen. Tegelijkertijd werden ook de (maritieme) vestingwerken uitgebouwd, en kwamen er tempels en een theater. Al deze b(l)oeiende activiteiten maken de Thorikos-site een zeer interessante onderzoeksplek.

Interdisciplinair

Vanaf het begin van het Belgische archeologische onderzoek in Thorikos werden wetenschappers uit andere disciplines actief bij de onderzoeken betrokken: geologen, geomorfologen, fysisch antropologen, topografen, epigrafici, archeometallurgen, paleobotanici, speleologen, hydrologen, ... Recent onderzoek is geïnspireerd op de resultaten van de vroege opgravingen, waarbij nieuwe en state-of-the-art technieken en methodologieën worden toegepast, zoals geofysische prospectie remote sensing, antieke DNA (aDNA) analyses, ..... Onlangs werd voor het eerst een experimenteel Disto/Laser/LiDAR-apparaat gebruikt om een volledig driedimensionaal model van de mijngangen te verkrijgen.

Digitalisering onderzoeksresultaten

De verzameling originele analoge onderzoeksgegevens en -documenten werd de voorbije jaren gedigitaliseerd in de vorm van gescande beelden die toegankelijk zijn via een cloudopslagsysteem, gehost door de Universiteit Gent en beslaat bijna een halve terabyte. De databank bevat onder meer 43.738 foto's en dia's, 10.103 ‘fiches’ (architectuur en opgraving), 1046 plannen en doorsnedetekeningen, 47 notitieboekjes (velddagboeken), .... Elk bestand in het data-ecosysteem heeft zijn eigen projectspecifieke, unieke identifier en is in een logische datastructuur ondergebracht voor gemakkelijke toegang en verdere integratie.

Meer info 

Contact

Prof. Roald Docter