Professor Dirk de Graaf ontvangt eredoctoraat voor baanbrekend bijenonderzoek

(29-09-2021) De University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca in Roemenië reikt een eredoctoraat uit aan UGent-professor Dirk de Graaf. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn baanbrekend werk op het vlak van bijenonderzoek.

Geavanceerde technologieën in bijenonderzoek

Professor de Graaf wordt geëerd omwille van de implementatie van geavanceerde technologieën in het bijenonderzoek voor een brede waaier aan onderzoekslijnen. Zo introduceerde hij 20 jaar geleden al de DNA-vingerafdruk technieken in de diagnose van de bijenziekten en legde hij de fundamenten van de 'component resolved diagnosis' bij steekallergie.

In de laatste jaren is hij actief op het vlak van selectie en bedrijfsvoering in de bijenteelt. Hij ontrafelde de genetische oorsprong van veerkracht tegenover de varroa-mijtziekte en ontdekte een erfelijkheidskenmerk dat de basis vormt van virusresistentie bij honingbijen.

Virtuele bijenkolonie

Momenteel is hij coördinator van het B-GOOD project van de Europese Commissie. In dit project wordt de gezondheidsstatus van een bijenvolk bepaald op basis van teledetectie en 'machine learning'. Het is de bedoeling om de imkers waarschuwingen te sturen telkens als de gezondheidsstatus van een bijenvolk afwijkt van een virtuele referentiekolonie.

Dankwoord

Op 23 september 2021, op de internationale conferentie 'Life Sciences for Sustainable Development', nam professor de Graaf de onderscheiding in ontvangst. In zijn dankwoord wees hij op het belang van technologische samenwerking voor grensverleggend onderzoek.