Contribution to the Development of Oxide Dispersion Strengthened Steels for Nuclear Applications: A Colloidal Production Route

Promovendus/a
Verhiest, Katelijne
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Burgerlijk materiaalkundig ingenieur, optie: metaalkunde, Universiteit Gent, 2006
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Bijdrage tot de ontwikkeling van oxidegedispergeerde versterkte staalsoorten voor nucleaire toepassingen: een colloïdale fabricageroute
Promotor(en)
prof. Kim Verbeken, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Inge Bellemans (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Joost De Strycker (ArcelorMittal/OCAS) - prof. Roumen Petrov (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. David Seveno (KU Leuven) - prof. Kim Verbeken (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Tot vandaag was poedermetallurgie de enige universele productiemethode die werd erkend voor zijn prestatie bij de productie van een nano-gedispergeerde staalmatrix. Naast een complexe en dure fabricagetechniek is de breuktaaiheid van de legering slecht (anisotropie). Als het streven is vooruitgang te maken in de ontwikkeling van toekomstige generatie energiesystemen (nucleair en conventioneel fossiel), met de behoefte van een modern reactorontwerp en optimale materiaaleigenschappen, is de behoefte aan de ontwikkeling van een innovatieve klasse staal kristalhelder. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek was de productie van een nieuwe klasse van oxide-gedispergeerde versterkte (ODS) hoog-chroomlegeringen door gebruik te maken van alternatieve productielijnen die afwijken van conventionele poedermetallurgie (PM). Het doel van dit werk was tweeledig. Dit proefschrift bestaat grotendeels uit de ontwikkeling van een werkbare strategie en het zoeken naar een intelligente methodologie bij het onderzoek naar nieuwe productiemethoden die een hoog-chroom staal kunnen vervaardigen. Verder omvatte het een exploratie voor, een ontwikkeling in en het opstarten van werkbare en veelbelovende fabricagemethoden om een staalmatrix te produceren verschillend van PM.

Praktisch

Datum
Maandag 22 augustus 2022, 10:30
Locatie
auditorium metallurgie, gebouw Metallurgie, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be