Levensbeschouwelijke diversiteit in het Vlaams officieel onderwijs: van theorie naar praktijk.

Promovendus/a
Devriendt, Sien
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Academische graad
Doctor in de rechten
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
¨Prof, Yves Haeck, RE22 - Prof em, Johan Vande Lanotte, RE22
Examencommissie
Prof, Michel Tison, RE21 - Prof, Alexander De Becker, RE23 - Prof, Wim Hardyns, RE23 - Prof, Cathérine van de Graaf - Dr, Goedroen Juchtmans, KU Leuven - Prof, Pieter Huisman, Tilburg University - Prof, Jurgen Goossens, Utrecht University

Korte beschrijving

In dit doctoraatsonderzoek wordt nagegaan hoe in het Vlaams officieel onderwijs vorm en inhoud aan ‘levensbeschouwelijke accommodatie’ via de begrippen (actief) pluralisme en actief burgerschap wordt gegeven. Transformerende samenlevingen, gekenmerkt door een grotere diversiteit aan godsdiensten, respectievelijk levensbeschouwingen, stellen de onderwijsstelsels voor grote uitdagingen. Dat is in Vlaanderen niet anders. Dit uit zich duidelijk in de manier waarop in het officieel onderwijs de accommodatie vorm krijgt. In het officieel onderwijs moet die accommodatie ‘rekening houden’ met begrippen als neutraliteit die een grondwettelijke status heeft, pluralisme, actief pluralisme en actief burgerschap. Het juridisch kader biedt echter weinig houvast. In de literatuur wordt veelal in algemene termen over deze begrippen gesproken, waardoor de aanvulling met een meervoudige gevalstudie een m Dit onderzoek verbreedt onze visie op onderwijsantwoorden ten opzichte van levensbeschouwelijke diversiteit en brengt implicaties met zich mee voor theorie, beleid en praktijk.

Praktisch

Datum
Dinsdag 27 september 2022, 17:00
Locatie
Filmzaal, Paddenhoek 5, 9000 Gent
Registratie
Schrijf je in