Surface Enhanced Raman Spectroscopy Sensor Based on an Integrated Optical Platform

Promovendus/a
Li, Yang
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Gezamenlijk doctoraat
Zhejiang University, China
Curriculum
Bachelor's Degree in Engineering, Zhejiang University, China, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Oppervlakteversterkte ramanspectroscopiesensor op basis van een geïntegreerd optisch platform
Promotor(en)
prof. Roel Baets, vakgroep Informatietechnologie - prof. Jianjun He (Zhejiang University, China)
Examencommissie
voorzitter prof. Daoxin Dai (Zhejiang University, China) - co-voorzitter prof. Filip De Turck (UGent-FEA) - prof. Roel Baets (UGent vakgroep Informatietechnologie) - prof. Stéphane Clemmen (UGent vakgroep Informatietechnologie) - dr. Ashim Dhakal (Phutung Research Institute, Nepal) - prof. Jianjun He (Zhejiang University, China) - prof. Yaocheng Shi (Zhejiang University, China)

Korte beschrijving

In dit proefschrift hebben we een nieuwe on-chip benadering gerapporteerd voor oppervlakteversterkte Raman-spectroscopie met een plasmonische slotgolfgeleider. Het Raman-signaal werd geëxciteerd via excitatie in de vrije ruimte en werd verzameld door de golfgeleider. Een significante verbetering (ongeveer 4 tot 10 keer) van de signaal-ruisverhouding (SNR), vergeleken met het geval van terugverstrooide Raman-spectroscopie met excitatie in golfgeleidermodus, werd aangetoond. Deze hoge SNR maakte de integratie met extra fotonica-apparaten (bronnen, filters, spectrometers) in de toekomst op één chip mogelijk. Op basis van deze plasmonische slotgolfgeleider hebben we een nieuw en integreerbaar Raman-spectrummeetsysteem gedemonstreerd door een afstembare laser te gebruiken om de pompgolflengte te scannen. Op deze manier kan de spectrometer die een essentiële rol speelt in een conventionele Raman-detectieopstelling uit het systeem worden verwijderd. Dit verminderde de omvang, kosten en structurele complexiteit van het systeem. Daarnaast rapporteerden we een combinatie van Au-nanosferen en Au-gecoate siliciumnanodraden als een SERS-substraat. Het vertoonde een orde hogere verbetering van het SERS-signaal in vergelijking met dat van het normale Au-gecoate silicium nanodradensubstraat. Dit leverde ideeën op om de structuur van de Raman-sensor verder te optimaliseren en zo de efficiëntie van de Raman-signaalconversie te verbeteren.

Praktisch

Datum
Woensdag 28 september 2022, 09:00
Locatie
lokaal 338, Teaching Building 3, Yuquan Campus, Zhejiang University, Zheda Road 38, West Lake District Hangzhou, 310027, China
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be