Measuring Antimicrobial usage in European intensive livestock production systems and companion animals: Lessons learned for future monitoring programs

Promovendus/a
Joosten, Philip
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Translationele Fysiologie, Infectiologie en Volksgezondheid
Curriculum
Philip Joosten werd geboren op 10 juni 1991 te Brasschaat. Na het beëindigen van het algemeen secundair onderwijs aan het Sint-Michiels College in Brasschaat, richting Latijn-Wiskunde, startte hij in 2010 met de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Na het succesvol beëindigen van de Bacheloropleiding in de Diergeneeskunde, behaalde hij in februari 2017 het diploma van Master in de Diergeneeskunde, afstudeerrichting onderzoek, met onderscheiding.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. J. Dewulf, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - dr. S. Sarrazin, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Ilias Chantziaras, Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

Dit proefschrift geeft in de inleiding een overzicht over hoe de perceptie ten op zichte van antibioticagebruik (AMU) is veranderd doorheen de tijd, gaande van deze revolutionaire ontdekking met verschillende toepassingen in de geneeskunde tot de huidige indirecte dreiging van antibioticaresistentie (AMR) voor de publieke gezondheid, die begrenst en gemonitord moet worden. Om dit laatste te bereiken zijn er reeds heel wat stappen gezet, waaronder het opstellen van Europese en nationale actieplannen voor AMR. De focus ligt hier vooral op de kwantificatie en beschrijving van het antibioticagebruik bij dieren. Meer nog, sinds een aantal jaar ligt de nadruk vooral op het monitoren en beschrijven van AMU op diersoort- en bedrijfsniveau, aangezien dit de sleutel zal zijn tot een reductie in AMU, wat essentieel is in de strijd tegen AMR.

Praktisch

Datum
Dinsdag 4 oktober 2022, 17:30
Locatie
Diergeneeskunde Aud Maximum, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 27 September 2022 per e-mail op philip.joosten@ugent.be