Evaluating the Early-Age Crack Induction in Continuously Reinforced Concrete Pavement Using Partial Surface Saw-Cuts

Promovendus/a
Kashif, Muhammad
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master of Science in Civil Engineering, University of Engineering and Technology Taxila, Pakistan, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Hans De Backer, vakgroep Civiele Techniek - prof. Pieter De Winne, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Anne Beeldens (KU Leuven) - prof. Robby Caspeele (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Hans De Backer (vakgroep Civiele Techniek ) - prof. Pieter De Winne (vakgroep Civiele Techniek ) - dr. ir. Amelie Outtier (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Anne-Séverine Poupeleer (KU Leuven) - ereprof. Philippe Van Bogaert (vakgroep Civiele Techniek )

Korte beschrijving

Doorgaand gewapende betonverhardingen (DGB) is een uitstekende verhardingsoplossing voor zwaar belaste wegen met minimaal onderhoud en een langere levensduur. Al meer dan 50 jaar worden de autosnelwegen in België aangelegd met DGB. De ontwikkeling van niet-uniforme scheurpatronen en de hoge initiële bouwkosten als gevolg van de aanzienlijke hoeveelheid doorlopende langswapening zijn de belangrijkste tekortkomingen van de DGB-structuur. Structurele problemen zoals punch-outs en daarmee gepaard gaande horizontale scheurvorming worden veroorzaakt door de vorming van clusters van dicht bij elkaar liggende scheuren. Actieve scheurinductie door het gebruik van gedeeltelijke zaagsneden op de daarvoor bestemde plaatsen kan de vorming van clusterscheuren in DGB aanzienlijk verminderen. De diepere zaagsneden zijn effectiever dan de ondiepere zaagsneden in het induceren van uniforme scheurpatronen. Horizontale scheurvorming in DGB kan worden verminderd door gebruik te maken van variërende staalafstanden in de lengterichting van de buitenste rijbaan en een staallayout met twee lagen. De technologische innovatie van DGB genaamd geavanceerde gewapende betonverharding kan worden gebruikt om de hoeveelheid langswapening te verminderen door de continue stalen staven te vervangen door de gedeeltelijke stalen staven op de actieve scheurlocaties.

Praktisch

Datum
Woensdag 12 oktober 2022, 16:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be