Eine harte Nuss? A longitudinal investigation of L2 learners’ phrasal development in German

Promovendus/a
Boone, Griet
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Curriculum
Licentiaat-vertaler (HoGent, 2004)
Academische graad
Doctor in de taalkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. June Eyckmans, LW22 - Prof. dr. Sofie Decock, LW22
Examencommissie
Prof. dr. Sonia Vandepitte, LW22

Praktisch

Datum
Donderdag 27 oktober 2022, 15:00
Locatie
Lokaal 1.04 (Campus Mercator), Abdisstraat 1, 9000 Gent