Interpreter-mediated police interviewing cum drafting. Interpreters’ access to and handling of the written record

Promovendus/a
Verliefde, Sofie
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Curriculum
Master of Arts in het tolken (UGent, 2014)
Academische graad
Doctor in de vertaalwetenschap
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Bart Defrancq, LW22 - Prof. dr. Antoinette Verhage, RE23
Examencommissie
Prof. dr. Sonia Vnadepitte, LW22

Praktisch

Datum
Donderdag 17 november 2022, 16:00
Locatie
Lokaal 1.04 (Campus Mercator), Abdisstraat 1, 9000 Gent