Artificial propagation and larviculture of local freshwater fish species in Uganda

Promovendus/a
Sserwadda, Martin
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Master of Science in Aquaculture (2012, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Dierwetenschappen en Aquacultuur
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Gilbert Van Stappen, BW22 - Dr. ir. Nancy Nevejan, BW22
Examencommissie
Prof. dr. ir. Pascal Boeckx (Voorzitter), BW24 - Prof. dr. ir. Peter Bossier (Secretaris), BW22 - Prof. dr. Dominique Adriaens, WE11 - Dr. Erick Ogello, Maseno University, Kenia - Dr. Annelies Declercq, BW22

Praktisch

Datum
Maandag 28 november 2022, 14:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent