Plasma-Assisted Nitrogen Fixation in the Presence of Water

Promovendus/a
Gromov, Mikhail
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Gezamenlijk doctoraat
Université de Mons
Curriculum
Master's Degree in Electronics and Nanoelectronics, Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Rusland, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Rino Morent, vakgroep Toegepaste Fysica - prof. Rony Snyders (Université de Mons)
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris UGent-FEA) - covoorzitter prof. Roberto Lazzaroni (Université de Mons) - prof. Stéphanos Konstantinidis (Université de Mons) - prof. Christophe Leys (UGent vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Rino Morent (UGent vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Rony Snyders (Université de Mons) - prof. Gabi-Daniel Stancu (CentraleSupélec, Frankrijk) - prof. Stijn Van Hulle (UGent vakgroep Groene Chemie en Technologie)

Korte beschrijving

Stikstoffixatie is een proces waarbij moleculaire stikstof wordt omgezet in waardevolle chemicaliën, zoals ammoniak of stikstofoxiden. Deze componenten worden in vele industrieën gebruikt, met name als grondstof voor landbouwmeststoffen. Tegenwoordig wordt industriële stikstoffixatie echter geassocieerd met een hoog energieverbruik en een dramatische impact op het milieu. In het licht hiervan kan stikstoffixatie op basis van plasma een goed alternatief zijn, en met de ondersteuning van hernieuwbare (groene) energiebronnen kan het veel voordelen opleveren en de ecologische voetafdruk verkleinen. Dit onderzoek richt zich op het onderzoeken van het effect van de plasma/vloeistof-interface in het plasma-gebaseerde stikstoffixatieproces. De belangrijkste uitdagingen in verband met (i) het energie-intensieve proces van moleculaire stikstofdissociatie, inclusief de rol van vibratie geëxciteerde stikstofgrondtoestanden, (ii) stikstofoxidatiekinetiek in de aanwezigheid van water, en (iii) de energie-efficiëntie van het plasma/vloeistof-interface systeem zijn uitgebreid onderzocht in dit werk via geavanceerde plasma-diagnostische technieken.

Praktisch

Datum
Woensdag 14 december 2022, 10:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be