The Influence of the Compositions of the Coolant and the Pyrometallurgical Phases on the Vapour Explosion Behaviour

Promovendus/a
Simons, Arne
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Sustainable Materials Engineering, Universiteit Gent, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
De invloed van de samenstellingen van de koelvloeistof en van de pyrometallurgische fases op het stoomexplosiegedrag
Promotor(en)
prof. Kim Verbeken, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Inge Bellemans, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - dr. ir. Tijl Crivits (Umicore)
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - dr. ir. Sander Arnout (InsPyro) - prof. Inge Bellemans (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. ir. Tijl Crivits (Umicore) - prof. Tom Depover (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Steven Lecompte (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Kim Verbeken (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Frederik Verhaeghe (KU Leuven)

Korte beschrijving

In de pyrometallurgische sector worden koelvloeistoffen gebruikt voor het verlengen van de levensduur van de oven alsook voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de werknemers rond de oven. Echter, wanneer een koelvloeistof in contact komt met een gesmolten fase kan een stoomexplosie ontstaan. Deze explosie kan leiden tot schade aan de infrastructuur, gewonden en zelfs doden. Kleinschalige experimenten werden uitgevoerd waarbij een druppel gesmolten materiaal in een waterbak werd gegoten. Een hogesnelheidscamera en hydrofoon monitorden de explosie, en het puin werd gezeefd voor verdere analyse. Deze studie onderzocht de explosie kans en intensiteit als een functie van de massa, temperatuur en samenstelling van de warme druppel, alsook de samenstelling van de koelvloeistof. Uit een statistisch onderzoek van de resultaten bleek dat: * lucht meegetrokken vanaf het wateroppervlak een grote invloed heeft; * een warmere druppel een hogere explosie intensiteit veroorzaakt; * de explosie kans en intensiteit stijgen met het volume van de druppel, alsook met de zout concentratie in het water; * lage MEG concentraties een stijgende explosie kans en intensiteit veroorzaken, terwijl hogere concentraties de kans en intensiteit beperken; * de explosie kans en intensiteit stijgen met de liquidus temperatuur, terwijl de intensiteit daalt met het verschil tussen de liquidus en solidus temperatuur.

Praktisch

Datum
Donderdag 15 december 2022, 16:30
Locatie
leslokaal 1.1 Baekeland, gebouw 130 Baekeland, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 130, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.Ea@UGent.be