Phenomenology, impact and underlying mechanisms of perceived injustice in the context of pain in children

Promovendus/a
Daenen, Frederick
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Academische graad
Doctor in de psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: prof. dr. Tine Vervoort, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Ilse Derluyn, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (PP04)

Praktisch

Datum
Maandag 19 december 2022, 15:00
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent