The role of psychosocial perspectives in adult education participation: Comparing adults with various educational backgrounds

Promovendus/a
Van Nieuwenhove, Lisse
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Onderwijskunde
Academische graad
Doctor in de pedagogische wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: prof. dr. Bram De Wever, vakgroep Onderwijskunde (PP06)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Wim Beyers, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)

Praktisch

Datum
Dinsdag 20 december 2022, 09:00
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent