Towards a better understanding of the quality of life of adolescents in youth care: The development of the Quality of Life in Youth Services Scale (QOLYSS)

Promovendus/a
Swerts, Chris
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Orthopedagogiek
Academische graad
Doctor in de Pedagogische Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: prof. dr. Wouter Vanderplasschen, vakgroep Orthopedagogiek (PP10) - promotor: prof. dr. Jessica De Maeyer (HoGent)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Wim Beyers, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)

Praktisch

Datum
Dinsdag 20 december 2022, 14:00
Locatie
Auditorium Cirque, Campus Bijloke, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent
Livestream
Volg online