Plasma-Assisted Engineering of Polymer Materials for Tailoring Application-Specific Surface Properties

Promovendus/a
Ma, Chuanlong
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Curriculum
Master's Degree of Engineering, Beijing Jiaotong University, China, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Plasmagebaseerd ontwerp van polymeermaterialen met toepassingsspecifieke oppervlakte-eigenschappen
Promotor(en)
prof. Rino Morent, vakgroep Toegepaste Fysica - prof. Nathalie De Geyter, vakgroep Toegepaste Fysica
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Uroš Cvelbar (Jožef Stefan Institute, Slovenië) - prof. Dagmar D'hooge (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Nathalie De Geyter (vakgroep Toegepaste Fysica) - dr. Dirk Hegemann (Empa - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Zwitserland) - prof. Christophe Leys (vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Rino Morent (vakgroep Toegepaste Fysica) - dr. Anton Nikiforov (vakgroep Toegepaste Fysica)

Korte beschrijving

De toenemende bezorgdheid over infectieziekten veroorzaakt door infectieuze micro-organismen en zoetwatertekorten als gevolg van waterverontreiniging hebben de laatste jaren de vraag naar geavanceerde materialen met specifieke oppervlakte-eigenschappen doen toenemen. Biomedische hulpmiddelen dienen antimicrobiële/antivirale functies te hebben en een specifieke bevochtigbaarheid van het oppervlak is gewenst voor een scheidingsmembraan. De conventionele natte chemie die wordt gebruikt om dergelijke materialen te maken, is meestal milieuonvriendelijk en moeilijk bij grootschalige productie vanwege hun nood aan grote hoeveelheden gevaarlijke, dure oplosmiddelen en chemicaliën. Plasma-ondersteunde oppervlakte-modificering biedt hiervoor een interessant alternatief. Dit doctoraatswerk demonstreert hoe plasma bij lage temperatuur kan worden aangewend om polymeermaterialen aan te passen met een gewenste oppervlakte-eigenschap voor microbiële/virale infectiebeheersing en afvalwatersanering. Plasma-ondersteunde oppervlakte-modificering is in staat om contactdodende, aangroeiwerende en geneesmiddelafgevende antimicrobiële oppervlakken te creëren. Het toont ook het grote potentieel aan om polymeren met antivirale eigenschappen te verwerken voor de bestrijding van toekomstige nieuwe virusgerelateerde pandemieën. Bovendien hebben de nieuw ontwikkelde plasmabronnen, in combinatie met representatieve industriële productiesysteme,n (bijv. roll-to-roll en computer numerieke controlesystemen) de haalbaarheid geïllustreerd van plasma-geassisteerde modificering in schaalbare fabricage van functionele polymeren met toepassingsspecifieke oppervlakte-eigenschappen.

Praktisch

Datum
Dinsdag 14 februari 2023, 11:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be