Single Microparticle Electrophoresis to Study Polymer and Nanoparticle Adsorption

Promovendus/a
Amer Cid, Ingrid
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
European Master of Photonics, Universiteit Gent, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Elektroforese van individuele microdeeltjes voor de studie van de adsorptie van polymeren en nanodeeltjes
Promotor(en)
prof. Filip Strubbe, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Kristiaan Neyts, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Filip Beunis (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Peter Dubruel (vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) - prof. An Ghysels (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Kristiaan Neyts (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Katrien Remaut (vakgroep Geneesmiddelenleer) - prof. Anne-Catherine Servais (Université de Liège) - prof. Filip Strubbe (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

De wetenschappelijke interesse voor colloïdale deeltjes en de interactie van colloïdale deeltjes met andere micro- en nano-objecten (bvb nanodeeltjes, eiwitten of polymeren) is belangrijk in industriële processen en in farmaceutische toepassingen. Om verschijnselen waarbij colloïdale deeltjes betrokken zijn te begrijpen is de kennis van de elektrische lading vaak essentieel. Een gebruikelijke methode om de oppervlaktelading van colloïdale deeltjes te bepalen is gebaseerd op elektroforese, een fenomeen waarbij geladen deeltjes in een vloeistof bewegen met een bepaalde snelheid als reactie op een aangelegd elektrisch veld. Het doel van dit project is om een eenvoudige en nauwkeurige techniek voor elektroforese van individuele deeltjes (SPE) te ontwikkelen, en om deze techniek te gebruiken om verschillende deeltjessystemen te bestuderen die relevant zijn voor een aantal toepassingen . Als startpunt werd de SPE setup ontwikkeld, daarna werd de nauwkeurigheid van de methode geëvalueerd. Vervolgens werd de SPE techniek toegepast op drie verschillende colloïdale systemen. Eerst werd de binding van nanodeeltjes op een microdeeltjes bestudeerd. Daarna ook de adsorptie van kationische polymeren aan anionische deeltjes. De laatste toepassing was de interactie van polyplexen met een anionisch microdeeltje als model voor de interactie tussen polyplexen en cellen.

Praktisch

Datum
Donderdag 16 februari 2023, 16:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be