Junior postdoctoraal onderzoeksmandaat

Ontvankelijkheid

 • Doctoraat behaald tussen 1 oktober 2020 en 1 juni 2023

Kenmerken

Het junior postdoctorale mandaat is een persoonsgebonden mandaat van 3 jaar en wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan. 

Aan het mandaat zijn flexibele werkingsmiddelen gekoppeld (4.000 - 10.000 euro per jaar).

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling.

Een aanvraag FWO postdoctoraal mandaat voorbereiden in Corona tijden

De Covid-19 crisis verstoort en vertraagt sinds maart 2020 vele onderzoeksactiviteiten: beperkte toegang tot onderzoeksfaciliteiten, zorg voor jonge kinderen tijdens lock-down; verhoogde inzet voor onderwijs of in de zorg, …  Internationale mobiliteit ligt zo goed al stil.

Als kandidaat postdoctoraal onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact hiervan op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject.

Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving.

Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

 Ontvankelijkheidscriteria

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift (ten laatste op 1 juni van het jaar van de start van je mandaat)
 • Je kan je kandidaat stellen voor een junior postdoctoraal mandaat tijdens de eerste 3 jaar na het behalen van je doctoraat (datum doctoraatsdiploma), gerekend op 1 oktober van het jaar van aanvang mandaat.
 • Je kan maximaal twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.

Indienprocedure

 • De oproep opent in september
 • Indiendatum: 1 december (17 uur, Belgische tijd).
 • Je zoekt een supervisor aan een Vlaamse universiteit, die na de indiening wordt gevraagd om een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag, in het Engels, in via de online applicatie op het FWO e-loket (aanmelden verplicht). Zorg dat je op tijd een account aanmaakt, want de verificatie van dit account kan tot 48 uur duren. 

Evaluatie

 • Je wordt in april na de preselectie door het expertpanel al dan niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je in april of mei op interview in het panel. Het interview start met een korte pitch door de onderzoeker, gevolgd door een Q&A.
 • Afhankelijk van hoe de COVID-19 situatie evolueert, zullen de interviews fysiek of online plaatsvinden.

Toekenning

Bekendmaking van de resultaten op 31 mei (via de website van het FWO).

Het mandaat start op 1 oktober of 1 november van het jaar van de toekenning (afhankelijk wat er werd aangegeven in het aanvraagformulier). 

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO

Donderdag 13 oktober 2022 (10:00-12:00) vindt de FWO infosessie over de postdoctorale mandaten plaats. Je kan hier inschrijven voor de online sessie.

Als houder van een FWO postdoctoraal onderzoeksmandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

Meer informatie over de HR- en financiële aspecten van je FWO postdoctorale mandaat vind je terug in de PowerPointpresentatie en opname van de informatiesessie voor startende mandaathouders (november 2021).

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie