Educatieve master in de cultuurwetenschappen

De educatieve masteropleiding in de cultuurwetenschappen wordt gezamenlijk georganiseerd door de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent en heeft een studieomvang van 120 studiepunten.

Afstudeerrichtingen

Afstudeerrichting geschiedenis

Afstudeerrichting kunstwetenschappen

Afstudeerrichting archeologie

Afstudeerrichting wijsbegeerte

Afstudeerrichting moraalwetenschappen

Schematische weergave 

De educatieve masteropleiding bestaat uit 2 onderdelen

1. Component domein 

De component domein is verschillend per afstudeerrichting van de educatieve masteropleiding en bevat vakken die ook in de corresponderende domeinmaster voorkomen (bijvoorbeeld archeologie, geschiedenis, wijsbegeerte).

2. Component leraar

De component leraar zal voor elke student bestaan uit 60 studiepunten. Van die 60 studiepunten worden er ten minste 45 geprogrammeerd in de educatieve masteropleiding. Een student kan de 15 resterende studiepunten verwerven op de volgende manieren:

      - als een pakket van keuzevakken in een academische bacheloropleiding;

      - via een voorbereidingsprogramma vooraf of samen met de educatieve masteropleiding;

      - als een pakket van keuzevakken in de educatieve master.

De component leraar bevat vier programmalijnen en een keuzeruimte.

Studenten die reeds een masterdiploma behaalden kunnen een verkort traject van 60 studiepunten volgen dat enkel uit de component leraar bestaat.

75 SP component domein

45 SP component leraar

Opleidingsonderdelen domein:  maximum 60 SP

Opleidingsonderdelen leraar:            36 SP

Masterproef: minimum 24 SP

Gerelateerde inhoud